ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ พัฒนาโดย นางดาวเรือง เพียรพานิช
 
   บทเรียนออนไลน์     
      พัฒนาโดยนางดาวเรือง  เพียรพานิช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ขนาดหน้าจอการแสดงที่เหมาะสม 1024x768 พิกเซล และFlash Player V.8 ขึ้นไป